ផលិតផល

  • ឈ្មោះ​ផលិតផល
  • គ្រឿងផ្សំសកម្ម
  • លេខ CAS
  • ការដកស្រង់ពូជទំពាំងបាយជូ សារធាតុ Polyphenols មានប្រសិទ្ធភាព, OPCs 4852-22-6 មើលគំរូ
  • តែបៃតងស្រង់សារធាតុ Polyphenols មានប្រសិទ្ធភាព សារធាតុ Polyphenols មានប្រសិទ្ធភាព, EGCG, epicatechin, theanine 84650-60-2 / 989-51-5 / 490-46-0 / 3081-61-6 មើលគំរូ
  • ក្រូច Aurantium ពេ bioflavonoids ក្រូច, synephrine, hesperidin ដែលមាន 94 -07- 5 / 520-26-3 មើលគំរូ
  • ដកស្រង់ក្រូចថ្លុង Naringin, Naringenin 10236 -47-2, 480-41-1 មើលគំរូ
  • ស្រង់ knotweed យក្ស Resveratrol ដែល Emodin 518- 82-1, 501-36-0 មើលគំរូ
  • Maca ជា Root ស្រង់ Macadalene & Macadamide, glucosinolates 405906-96-9,847361-88-0 មើលគំរូ
  • Rhodiola Rosea ស្រង់ Salidroside, Rosavins 10338-51-9, 84954-92-7 មើលគំរូ
  • Epimedium ស្រង់ icariin, epinedoside មួយ, noricarliin, ខ្ញុំ-cariresinol 489-32-7 មើលគំរូ
  • ស្រង់ស្លឹកអូលីវ Oleuropein, Hydroxytyrosol 32619-42 -4,10597-60-1 មើលគំរូ
  • ស្រង់ជា root Kudzu flavonid Pueraria, Puerarin 3681-99-0 មើលគំរូ
  • គ្រាប់ fenugreek ស្រង់ 4-hydroxyisoleucine, Trigonellinellin, ជាតិ saponins 55399- 93- 4, 781658-23-9 មើលគំរូ
  • យិនស៊ិនស្រង់ស្លឹក saponins យិនស៊ិន, ginsenoside 90045-38-8 ។ មើលគំរូ
123456បន្ទាប់> >> ទំព័រទី 1/9
WhatsApp Online Chat !