Produkte

  • Emri i produktit
  • përbërësit aktiv
  • CAS Number
  • Pomegranate Extract Punicalagin、Ellagic Acid 65995-63-3,476-66-4 Shiko Modele
  • Rrënjë Kudzu Ekstrakt Pueraria flavonid, Puerarin 3681-99-0 Shiko Modele
  • Siberian xhensen Ekstrakt Eleutheroside(B+E) Brown and yellow powder Shiko Modele
  • Strou tërshërë Ekstrakt Beta Glucan 9012-72-0 Shiko Modele
  • Epimedium Ekstrakt Icariin, epinedoside A, noricarliin, I-cariresinol 489-32-7 Shiko Modele
  • Green Tea Extract polyphenols, EGCG, epicatechin, Theanine 84650-60-2 / 989-51-5 / 490-46-0 / 3081-61-6 Shiko Modele
  • Ginger Root Ekstrakt gingerol Root Shiko Modele
  • Dipotassium Glycyrrhizinate Dipotassium Glycyrrhizinate 68797-35-3 Shiko Modele
  • Potenline Mono-Ammonium Glycyrrhizinate 53956-04-0 Shiko Modele
  • Glabridin Glabridin 59870-68-7 Shiko Modele
  • Licochalcone A Licochalcone A 58749-22-7 Shiko Modele
  • Isoquercetin Isoquercetin 482-35-9 Shiko Modele
WhatsApp Online Chat!